Hva handler denne bloggen om?

Denne bloggen ble igangsatt under studiet Kreativ kommunikasjon (HiAk)i 2009 og videreført under studiet Entreprenørskap i ledelse og undervisning NMH 2011.

mandag 16. mai 2011

Resiproke relasjoner

Husker du det resiproke pronomenet fra skoledagene?
Konfusiansimens begrep “Li”, hvordan man skal forholde seg i en gitt kontekst der idealet er harmoni. Dette er relasjoner der aktørene er gjensidig avhengige og rollene knyttet til statusene er som lim i gruppa. (kilde asiaguiden.net).


Hvordan kan man oppnå harmoni mellom to samhandlende parter, om deres utgangspunkt er forskjellig? Som frilanser vil  min evne til kommunikasjon, mine valg, min gjennomføringskraft  og evne til  samarbeid med en annen part være  mine blant viktigste egenskaper, vel så viktige som min faglige kompetanse. Jeg må møte den andre med genuin interesse, lydhørhet og respekt. Og sørge for å framstå kongruent, stødig, tydelig i kommunikasjonen.


Husker dere nå det resiproke pronomenet? Hverandre. Å ivareta hverandre i et samarbeid gir godt klima for neste samhandling. 

Tenk resiprokt neste gang!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar